Projekti i reference

Industrijska građevina - Petkovec Toplički

Novogradnja

Petkovec Toplički - Varaždinska županija

Stambena građevina - villa

Novogradnja

Ićići - Primorsko-goranska županija

Višestambena građevina - villa

Novogradnja

Ičići - Primorsko-goranska županija

Obiteljska kuća - Ljubešćica

Novogradnja

Ljubešćica - Varaždinska županija

Poslovna građevina - Beletinec

Novogradnja

Beletinec - Varaždinska županija

Stambena građevina - villa

Novogradnja

Matulji - Primorsko-goranska županija

Obiteljska kuća - Gornji Kneginec

Novogradnja

Gornji Kneginec - Varaždinska županija

Obiteljska kuća - Matulji

Novogradnja

Matulji - Primorsko-goranska županija

Obiteljska kuća - Kapela Kalnička

Novogradnja

Kapela Kalnička - Varaždinska županija

Stambena građevina - klet

Novogradnja

Krč - Varaždinska županija