Projekti i reference

Obiteljska kuća - Brešca

Novogradnja

Brešca - Primorsko-goranska županija

Obiteljska kuća - Bregi

Adaptacija, Rekonstrukcija

Bregi - Primorsko-goranska županija

Stambena građevina - klet

Novogradnja

Krč - Varaždinska županija